Hvorfor Udstillinger ?

Der er flere grunde til at vi har valgt at vores hunde skal deltage i udstillinger både i Danmark og i udlandet.

Først og fremmest er det fordi vi jo selv mener at netop vores hunde er de flotteste og sødeste af alle Shih Tzu'er og det vil vi godt vise hele verden.

Derefter er der det hyggelige i at mødes med andre der har samme passion som du selv har.

sidst men ikke uden betydning er der konkurrencen i det... Har du på dagen gjort dit til at netop din lille skat fremstår som den bedste og har du på dagen muligheden for at få en god placering.

Når man snakker Race og Avls hunde har det også en betydning at de har fået gode placeringer på udstillinger både ind- og udenlands, dette er med til at vise at din hund har de bedste aner og at den er af et sundt og godt avl uden medfødte arvlige deformiteter.

Dermed ikke sagt at en hund uden de store titler ikke er god.
Det kan være at ejeren ikke har ønsket at gå på udstillinger da det kræver noget mere arbejde med hundens pelspleje.
Men se altid efter at de hunde som er forældre til din hvalp er hunde der har fået deres Avlsgodkendelse på en FCI anerkendt udstilling. Det er en god rettesnor

There are several reasons why we have chosen our dogs to participate in exhibitions both in Denmark and abroad.
First and foremost, it is because we believe that precisely our dogs are the nicest and sweetest of all Shih Tzu'er and we will well show the whole world.
Then there is the cozy to meet with others who share the same passion as you have.
Last but not without significance is the of competition within ... Have you done your day to just your little darling is emerging as the best and have you on the day opportunity to get a good location.
Talking Race and Breeding dogs are also important that they have good rankings in exhibitions both at home and abroad, this is to show that your dog has the best Ancestors and that it is a healthy and good breeding without congenital deformities genetic.
This does not mean that a dog without major titles is not good.
It may be that the owner did not want to go to shows as it requires some more work with the dog grooming.
But always look after the dogs that are the parents of your puppy dog has gotten their breeding approval on a FCI recognized exhibition. It is a good guideline

Del siden